وقوع انفجار در دانشگاه دولتی ولایت غزنی درافغانستان

صبح امروز انفجاری در داخل دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه غزنی افغانستان رخ داد

وقوع انفجار در دانشگاه دولتی ولایت غزنی درافغانستان

صبح امروز انفجاری در داخل دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه غزنی افغانستان رخ داد

صبح امروز انفجاری در یک صنف درس دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه غزنی در جنوب افغانستان به وقوع پیوست.

به گزارش وبسایت "هشت صبح" افغانستان٬ وحیدالله کلیمزی، والی غزنی اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های اولیه 10 تن در این انفجار زخمی شده‌اند که وضعیت یکی از آن‌ها وخیم است.

انفجار ناشی از بمب جازسازی شده در داخل صنف درسی در دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه غزنی بوده است.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.اخبار مربوطه