یگانه راه‌حل بحران‌ افغانستان، برگزاری انتخابات آزاد است

رئیس جمهورافغانستان دیروزدرمراسم معرفی سرپرست جدیدامنیت ملی اینکشورگفت یگانه راه‌حل بحران‌های کشورمان برگزاری انتخابات آزاد اسj

یگانه راه‌حل بحران‌ افغانستان، برگزاری انتخابات آزاد است

اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهورافغانستان دیروز دوشنبه طی سخنانی درمراسم معرفی سرپرست جدید ریاست امنیت ملی این کشور درکابل اظهارداشت: "تنها راه‌حل بحران‌های کشورمان برگزاری انتخابات آزاد است. بنابراین نیروهای امنیتی و دفاعی در روزهای آینده، زمینه را‌ برای برگزاری یک انتخابات شفاف و سراسری را فراهم کنند".

وی ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی بخاطر مقابله با شبه نظامیان طالبان تصریح کرد: "یک حقیقت را باید بدانید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شکست نخورده اند و هرگز شکست نخواهند خورد".

رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد: "نیروهای اردو٬ پولیس و امنیت ملی اینکشورهمه روزه قوی تر میشوند. از آنها بخاطر تامین امنیت انتخابات پارلمانی سال گذشته قدردانی میکنم. در آن زمان برای شما لقب پاسداران مردم سالاری دادم".

اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان پس از سخنان خود احمد ضیا سراج را به صفت سرپرست جدید ریاست امنیت ملی این کشور معرفی کرد.

معصوم استانکزی، رئیس سابق عمومی امنیت ملی افغانستان در 5 سپتامبر جاری در پی افزایش تلفات غیرنظامیان درمناطق مختلف، ازجمله شهرجلال آباد مرکز ولایت ننگرهاراین کشوراستعفا کرداخبار مربوطه