عملیات چشمه صلح

مقصد آرامش,
هدف مبارزه علیه تروریزم

کمکهای هلال احمر تورکیه به مردم افغان ادامه دارد

سازمان هلال احمر تورکیه در چهارچوب فعالیتهای ماه مبارک رمضان در کابل پایتخت افغانستان بین 300 خانواده مواد عذایی توزیع کرد

کمکهای هلال احمر تورکیه به مردم افغان ادامه دارد

سازمان هلال احمر تورکیه در چهارچوب فعالیتهای ماه مبارک رمضان در کابل پایتخت افغانستان بین 300 خانواده مواد عذایی توزیع کرد

ورال جان کورال رئیس دفتر نمایندگی هلال احمر در أفغانستان طی سخنانی با اشاره براینکه، بسته های یاری به نیازمندان ساکن کابل تحویل داده شد، اظهار داشت، در ماه رمضان با توزیع مواد غذایی و برنامه های إفطار و در دیگر اوقات نیز با یاریهای انسانی به همیاری با مردم افغان ادامه خواهیم داد.  

عبدالرب غزالی رئیس شعبه هلال احمر در کابل نیز تاکید کرد، با تثبیت نیازمندان در کابل، استفاده از یاریهای انسانی هلال احمر را تامین میکنیم.

غزالی در ادامه سخنان خود از یاریهای هلال احمر سپاسگزاری کرد.اخبار مربوطه