دستگیری 32 مهاجر غیرقانونی در غرب تورکیه

نیروهای ژاندارم تورکیه 32 مهاجر غیرقانونی را در ولایت قیرقلارایلی دستگیر کردند

دستگیری 32 مهاجر غیرقانونی در غرب تورکیه

نیروهای ژاندارم تورکیه 32 مهاجر غیرقانونی را در ولایت قیرقلارایلی دستگیر کردند.

نیروهای ژاندارم تورکیه طی عملیاتی در اولوسوالی‌ های لوله بورگاز٬ دمیرکوی و کوفچازولایت قیرقلارایلی 32 تبعه خارجی را که درصدد عبور غیرقانونی به بلغارستان بودند، شناسایی ودستگیر کردند.

افراد دستگیر شده که تبعه پاکستان٬ عراق٬ افغانستان و الجزایر بودند، پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت این ولایت انتقال داده شدند.

عملیات نیروهای امنیتی تورکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور به صورت مستمر ادامه دارد.اخبار مربوطه