وقوع چند انفجار مرگبار درشهر جلال‌آباد افغانستان

دراثرچهارانفجارپیهم درشهرجلال‌آباد افغانستان 4 تن کشته و 20 تن دیگرمجروح شدند

وقوع چند انفجار مرگبار درشهر جلال‌آباد افغانستان

دراثرچهارانفجارپیهم درشهرجلال‌آباد افغانستان 4 تن کشته و 20 تن دیگرمجروح شدند.

عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به خبرنگار آناتولی گفت: دراثرچهارانفجارپیهم دروقت افطار در منطقه تلاشی شهرجلال‌آباد، 4 تن جان باخته و 20 تن دیگر شدیدا مجروح شدند.

وی افزود: "منطقه تلاشی یکی از مزدهم ترین نقاط شهر جلال‌آباد است. مجروحین به شفاخانه انتقال داده شده که حال چهار تن از آنان وخیم گزارش گردیده است". هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

دراثرچهارانفجارپیهم درشهرجلال‌آباد افغانستان 4 تن کشته و 20 تن دیگرمجروح شدند.

عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به خبرنگار آناتولی گفت: دراثرچهارانفجارپیهم دروقت افطار در منطقه تلاشی شهرجلال‌آباد، 4 تن جان باخته و 20 تن دیگر شدیدا مجروح شدند.

وی افزود: "منطقه تلاشی یکی از مزدهم ترین نقاط شهر جلال‌آباد است. مجروحین به شفاخانه انتقال داده شده که حال چهار تن از آنان وخیم گزارش گردیده است". هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.اخبار مربوطه