حمله بر نهاد خارجی "کانترپارت انترنیشنل" در شهر کابل

در این حادثه 9 تن شدیدا مجروحگردیده و دربارۀ تلفات جانی این واقعه تاکنون گذارش دقیقی داده نشد

1197409
حمله بر نهاد خارجی "کانترپارت انترنیشنل" در شهر کابل

به گذارش وزارت امورداخله افغانستان، مهاجمان گروه تروریستی طالبان بر نهاد خارجی "کانترپارت انترنیشنل"در شهر کابل ساعت ۱۱:۴۰ دقیقه پیش ازچاشت به وقت افغانستان درشهرنوکابل پس از یک انفجار آغاز نمود با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند.

وزارت صحت عامه میگوید که تا کنون 9 تن مجروح از محل این حادثه به شفاخانهها، انتقال داده شده است.

گذارش دقیقی دربارۀ تلفات جانی و مالی  این واقعه تاکنون ارایه نگردیده است.

به گذارش خبرنگار طلوعنیوز که از محل این واقعه، نیروهای ویژه به محل درگیری رسیده‌اند و امبولانس‌ها نیز در تلاش انتقال قربانیان این رویداد استند.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله با بیان اینکه، از محل انفجاردرشهرنوکابل، صدای تیراندازی شنیده نمی‌شود، ولی احتمال زنده بودن مهاجمان وجود دارد، علاوه میکند که ساختمان این نهاد از سوی نیروهای امنیتی به گونۀ کامل محاصره شده و نیروها در تلاش پاک سازی این ساختمان استند.

طالبان مسؤولیت این حمله را پذیرفتهاند و میگویند که هدف اصلی موسسۀ امریکایی "کانترپارت انترنشنل" بوده است.اخبار مربوطه