حمله با بمب در کابل باعث شهادت 10 تن گردید

در حمله دیروز با واسطه یی بمبگذاری شده در کابل پایتخت افغانستان به تعداد 10 تن جام شهادت نوشیده و 29 تن دیگر نیز مجروح شدند

1097297
حمله با بمب در کابل باعث شهادت 10 تن گردید

در حمله دیروز با واسطه یی بمبگذاری شده در کابل پایتخت افغانستان به تعداد 10 تن جام شهادت نوشیده و 29 تن دیگر نیز مجروح شدند

دیروزدراثرانفجازواسطه یی بمبگذاری شده درکابل پایتخت افغانستان 10 تن به شهادت رسیده و 29 تن از مردمان ملکی این شهر شدیدا مجروح شدند.

بصیر مجاهد سخنگوی اداره شهرداری کابل اظهار داشت، یک تن از 5 مهاجم گروه تروریستی طلبان با واسطه یی بمبگذاری شده،  دردرب ورودی شرکت امنیتی انگلیسی G4S در منطقه دیسپیچری در کابل را مورد هدف قرار داده است.

وی با اشاره براینکه، بعد از انفجار 4 مهاجم تروریست دیگر وارد شرکت شده و با مامورین امنیتی درگیر شدند، گفت، 4 تن تروریست مذکور بعد از درگیری 10 ساعته از قدرت عمل ساقط شدند.

مسئولیت حمله را گروه تروریستی طالبان برعهده گرفته است.اخبار مربوطه