تدویر کنفرانس بین المللی ژنیو با آجندای افغانستان

کنفرانس بین المللی ژنیو برای افغانستان با حضور رهبران و مقام‌های بلندپایه اینکشورووزرای خارجه همراه با نماینده گان جامعه جهانی در ژنیو سوئیس تدویر یافت

1097203
تدویر کنفرانس بین المللی ژنیو با آجندای افغانستان

کنفرانس بین المللی ژنیو برای افغانستان با حضور رهبران و مقام‌های بلندپایه این کشور و وزرای خارجه و نمایندگان جامعه جهانی و با سخنرانی افتتاحیه آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد و اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سوئیس تدویر یافت.

غنی در سخنرانی خود گفت: برای مبارزه با فساد و بهبود فضای کسب وکار به منظور جذب سرمایه گذاری بیشتری تلاش میکنیم. فساد به قاعده ای در افغانستان تبدیل شده وزمینه یی بی اعتمادی به دولت را فراهم کرده بود، اما فعالیتهای حقوقی وقضایی برای مبارزه با فساد ایجاد کردیم. برای تقویت کار دولت و سازمان های دولتی اقداماتی را انجام دادیم. وی تاکید کرد: "اعضای دولتی که طی پنج سال گذشته تشکیل شد، افغانستان جدید را رهبری میکنند. آنها در میان جنگ به دنیا آمده، اما از فرصت‌های جدیدی که از طریق مشارکت جهانی در سال 2001 آغاز شد، بلوغ یافته‌اند. آنها به جهان و مهم‌تر از همه، به پارادوکس‌های سخت واقعیت افغانستان مسلط هستند، هرچند به مدیریت نیمه دوم این تحولات تا سال 2024 و فراتر از آن نیز نیاز دارند".او همچنان تصریح کرد: "نسل فعلی هزاران تن را در مبارزه با تروریزم فدا کرده است و اکنون ازنبود آموزش رنج میبرد در حالی که شایسته شرایط بهتری است. اقتصاد جرم وجنایت وکشت مواد مخدر زیربنا های اقتصادی ما را ویران کرد و باید قانون را اجرا و عاملان آن را بازخواست کنیم".

همچنین صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان نیز کنفرانس ژنیو را فرصت مناسبی برای شریک کردن دست‌آوردهای دولت کابل با جامعه جهانی دانسته افزود: "مردم افغانستان به دور از هر گونه ترس و هراس به پای صندوق های رای دهی رفته، به طور گسترده در انتخابات پارلمانی حضور یافتند. مردم مان به اثبات رسانیدند که با وجود چالش‌های سد راه هنوزهم به روند "مردم سالاری باور دارند". وی افزود: "برعلاوه یی برنامه های توسعوی، تلاش های دولت برای رسیدن به صلح دایمی با رهبری و مالکیت افغانستان جریان دارد. با حمایت منطقه یی برای تقویت زیربنا های اقتصادی افغانستان امیدوار هستیم".

گفتنی است کنفرانس بین المللی افغانستان طی تاریخهای(27-28 نوامبر 2018) به میزبانی سازمان ملل متحد و با حضور مقام های ارشد دولت افغانستان از جمله اشرف رئيس جمهورغنی،‌ و رئيس اجرایی عبدالله  در مقر سازمان ملل متحد در ژنیو سوئیس برگزارگردید. بررسی چالش ها در زمینه توسعه اقتصادی و جلب حمایت بین المللی برای کمک مالی و اقتصادی به افغانستان و همچنین اعلام همبستگی جهانی با مردم و دولت در مسیر نیل به صلح و ثبات از اهداف این کنفرانس است. این کنفرانس فرصتی برای ارزیابی تلاش‌های دولت افغانستان در انجام اصلاحات و تمدید تعهدات 15.2 میلیارد دالری حامیان اینکشوردرکنفرانس سال 2016 بروکسل به‌شمار میرود.

طرفهای بین‌المللی طی کنفرانسی در سال 2011 در بن، در زمینه یی برنامه گذاری "دهه تحول" برای افغانستان به توافق رسیده بودند. طی این مدت، مبالغ هنگفتی از سوی جامعه بین‌المللی به افغانستان وعده داده شد تا این کشور به خودکفایی در سال 2024 دست باید. کنفرانس وزرای امور خارجه دولت‌های حامی افغانستان درسال 2012 (توکیو) و 2016 (بروکسل) را میتوان ازبزرگترین گردهمایی‌های بین‌المللی درباره این کشور دانست تا جایی که تعهدات جامعه جهانی برای سالیان بعد از آن به بیش از 15 و 16 میلیارد دالر رسید.اخبار مربوطه