مرکز اولوسوالی خم آب ولایت جوزجان به دست طالبان افتاد

اعضای شورای ولایتی جوزجان می‌گویند که اولوسوالی خم آب در اثر یک معامله به دست طالبان افتاده است

مرکز اولوسوالی خم آب ولایت جوزجان به دست طالبان افتاد

اعضای شورای ولایتی جوزجان می‌گویند که اولوسوالی خم آب در اثر یک معامله به دست طالبان افتاده است.

 پولیس ولایت جوزجان نیر تائید میکند که امروز دوشنبه 10 سپتامبر مرکز اولوسوالی خم آب این ولایت به دست طالبان سقوط کرده‌است.

اسماعیل، قوماندان پولیس اولوسوالی خم آب می‌گوید طالبان حوالی ساعت چهار و پانزده دقیقه صبح امروز مرکز اولوسوالی خم آب ولایت جوزجان را تصرف کردند.

او افزود که بیش از چهار ساعت است که با پنجاه تن در محاصرۀ طالبان قرار گرفته اند و اگر کمک به آنان نرسد ممکن است این افراد کشته شوند.

او گفت که در درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان، ده تن از نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

به گفتۀ او، هفت تن از نیروهای امنیتی به دست طالبان اسیر شده‌اند و هفت نیروی خیزش مردمی به طالبان پیوسته‌اند.

از سویی هم، امرالدین، عضو شورای ولایتی جوزجان می‌گوید که مرکز اولوسوالی در نتیجۀ یک معامله به دست طالبان افتاده  است، در صورتیکه کمک به نیروهای امنیتی نرسد، ممکن است بخش‌های دیگر ولایت جوزجان نیز سقوط کند.

طالبان تصرف اولوسوالی خم آب را تأیید کرده‌اند.اخبار مربوطه