40 مهاجر غیرقانونی در ولایت وان تورکیه دستگیر شدند

نیروهای ژاندارم تورکیه در اولوسوالی‌ باش قلعه از توابع ولایت وان در شرق کشور 40 مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

40 مهاجر غیرقانونی در ولایت وان تورکیه دستگیر شدند

نیروهای ژاندارم تورکیه در اولوسوالی‌ باش قلعه از توابع ولایت وان در شرق کشور 40 مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

نیروهای ژاندارم تورکیه در ولایت وان در منطقه اشمه‌پینار از توابع اولوسوالی‌ باش قلعه 40 تبعه افغانستان را که از راه‌های غیرقانونی وارد کشور شده‌ بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

این افراد پس از معاینه طبی درشفاخانه دولتی باش‌قلعه به اداره مهاجرت ولایت وان انتقال داده  شدند.

گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی تورکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.اخبار مربوطه