تورکیه حمله تروریستی دیروز در افغانستان را بشدت محکوم ساخت

بیانیه کتبی وزارت امور خارجه تورکیه در رابطه به حمله انتحاری در افغانستان

تورکیه حمله تروریستی دیروز در افغانستان را بشدت محکوم ساخت

وزارت امورخارجه تورکیه حمله تروریستی درافغانستان را که موجب کشته شدن بیشتر از 20 تن در شهر کابل افغانستان گردید، محکوم ساخت.

دربیانیه کتبی صادره از سوی وزارت امور خارجه تورکیه آمده است: با کمال تاسف از کشته و مجروح شدن عده کثیری از جمله نیروهای امنیتی و روزنامه نگاران در نتیجه حملات تروریستی پی در پی در یک سالون ورزشی در شهر کابل افغانستان مطلع شدیم.

تورکیه این حملات تروریستی منفور را به شدت محکوم کرده و به قربانیان آن از رب العلمین طلب رحمت نموده و به دولت وملت دوست وبرادرافغانستان تسلیت گفته وبرای مجروحین آرزوی شفای عاجل میکند.

گفتنی است دردوحمله انتحاری پی درپی دیروزدرافغانستان بیشتر از20 تن جان باخته و70 تن مجروح شده بودند.

بعلت وخیم بودن حال مجروحین از افزایش تعداد کشته شدگان اظهار نگرانی می شود.اخبار مربوطه