برنامه واکسین سرخکان برای اطفال در افغانستان آغاز می‌شود

وزارت صحت عامه اینکشوراز خانواده‌ها می‌خواهد تا اطفالی را که از نُه ماه تا ده سال دارند به نزدیک ترین مراکز صحی ببرند تا دربرابر امراض سرخکان واکسین شوند

برنامه واکسین سرخکان برای اطفال در افغانستان آغاز می‌شود

وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید برنامه واکسین اطفال در برابر امراض سرخکان روز شنبه  آینده آغاز خواهد شد.

این برنامه در قدم نخست در هفده ولایت آغاز خواهد شد و سپس تا سه ماه آینده برنامه تطبیق واکسین در سرتاسر اینکشور گسترش خواهد یافت.

این وزارت از خانواده ها می‌خواهد تا اطفالی را که از نُه ماه تا ده سال دارند به نزدیک ترین مرکز صحی ببرند تا دربرابر امراض سرخکان واکسین شوند.

آمارهای وزارت صحت عامه نشان می‌دهد که در شش ماه نخست امسال ۵۸ طفل در افغانستان به علت امراض سرخکان جان داده اند؛ در حالی که در تمامی ماه‌های پارسال ۶۸ طفل جانهای شان را به علت این امراض از دست داده بودند.

در حدود ده طفل که به امراض سرخکان مبتلا شده اند در شفاخانه صحت طفل در کابل بستری میباشند. این اطفال نمونه‌ای از ده‌ها طفل مریض مصاب سرخکان استند که روزانه به این شفاخانه آورده می‌شوند.
 

زینب، مادرطفل مریض، گفت: "دراطراف زنده گی میکنیم و در یک جای بسیار خراب بودیم؛ نه شفاخانه بود نه کلینک هیچ چیزی وجود نداشت."

نورالحق  یوسفزی؛ رییس شفاخانه صحت طفل، گفت: "علایم سرخکان در اطفال در نخست مانند ریزش و ذکام است که از چشم و بینی‌اش آب می‌آید؛ چشمانش سرخ و اشک ریزی دارد؛ سرفه؛ تب و جان دردی؛ بی اشتهایی؛ کسالت و نا آرامی را به بار می آرود."

به گفتۀ مقام‌های شفاخانه صحت طفل، در حدود ۴۵۰ طفل مبتلا به امراض سرخکان در شش ماه نخست امسال به این شفاخانه آوروه شده اند.

در یک ونیم سال گذشته آمار جان باختن در حدود ۱۳۰ طفل مبتلا به مرض سرخکان در وزارت صحت عامه به ثبت رسیده است.

آمار اطفال مصاب به این امراض در شش ماه نخست امسال دوبرابر با تمامی سال گذشته گفته شده است که یک افزایش نگران کننده یی را نشان می دهد.

گلاجان ایوب، مسوول افهام و تفهیم برنامه معافیت ملی وزارت صحت عامه، گفت: "آن جاهای که نا امن استند دسترسی به مراکز صحی برای مردم دشوار است در آن ها اطفال بیشتر قربانی این امراض می‌شوند."

قرار است در این برنامه ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار طفل زیر سن ده سال واکسین ضد امراض سرخکان شوند.اخبار مربوطه