بیشتر ‌از ۶۰ هزار غیرنظامیطی 9 ‌سال اخیر در افغانستان کشته ‌وزخمی شدند

براساس داده های یک بررسی جدید کمیسیون حقوق بشر افغانستان ، چهارهزارو 779 زن و 11 هزار و465 کودک، از جمله قربانیان حملات گروه تروریستی طالبان بوده اند

بیشتر ‌از ۶۰ هزار غیرنظامیطی  9  ‌سال اخیر در افغانستان کشته ‌وزخمی شدند

براساس داده های  یک بررسی جدید کمیسیون حقوق بشر افغانستان ، چهارهزارو 779 زن و 11 هزار و465 کودک، از جمله قربانیان حملات گروه تروریستی طالبان بوده اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از کشته و زخمی‌شدن بیش‌از 60 هزار غیرنظامی طی 9 سال اخیر در افغانستان، خبر می‌دهد.

سیما ثمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حین اعلام نتایج یک  بررسی جدید این نهاد دربارۀ چگونگی محافظت از غیرنظامیان در جنگ، میگوید که ظرف 9 سال اخیر به تعداد 64 هزارو 104غیرنظامی درنتیجۀ جنگ و خشونت راه اندازی شده از جانب گروه های تروریستی و دهشت افگن در کشور جان‌های‌شان را ازدست دادند ویاهم زخم برداشته‌اند. 

خانم ثمر، میافزاید که از این‌میان، ۲۳هزارو ۱۳۰تن جان باختند و بیش‌از۴۰هزارو۱۰۰تن دیگر، نیز زخم برداشته‌اند.

به ‌گفتۀ رییس این کمیسیون، مسؤول 59 فیصد از تلفات غیرنظامیان در جریان جنگها، گروه‌های مسلح مخالف حکومت، ده فیصد نیروهای دولتی و نیروهای خارجی، 5 اعشاریه 9 فیصد گروه‌های نامعلوم و ده‌ فیصد هم راکت ‌پراگنی‌ها بربخش‌های مرزی وگروه‌هایی بوده‌اند که به‌ گونۀ سیستماتیک دست به حمله برغیرنظامیان زده‌اند.اخبار مربوطه