تاکید سفیر افغانستان در ترکیه بر گسترش روابط دو کشور

عبدالرحیم سیدجان سفیرافغانستان درانقره درمصاحبه باخبرنگارآژانس آناتولی بااشاره به اینکه مردم افغانستان به ترکیه به صفت یکی ازکشورهای توسعه یافته نگاه میکنند، برگسترش روابط باآن تاکید کرد

895345
تاکید سفیر افغانستان در ترکیه بر گسترش روابط دو کشور

عبدالرحیم سیدجان سفیرافغانستان درانقره درمصاحبه باخبرنگارآژانس آناتولی بااشاره به اینکه همردم افغانستان به ترکیه به صفت یکی ازکشورهای توسعه یافته نگاه میکنند، برگسترش روابط باآن تاکید کرد.

سفیر افغانستان در مصاحبه با محمد اوزتورک، مدیر زبان‌های خارجی خبرگزاری آناتولی اظهار داشت: "مردم افغانستان، رئیس جمهور ترکیه را بسیار دوست دارند و برای سلامتی‌اش دعا میکنند.

وی دراین مصاحبه اختصاصی همچنین تصریح کرد:

مردم مابه ترکیه منحیث یکی از کشورهای توسعه یافته و مدرن مسلمان و همچنین به صفت یک کشور مدل نگاه میکنند. در دوره ماموریتم در ترکیه با استفاده از تجربه خود برای گسترش روابط دو کشور تلاش خواهم کرد. مردم دو کشور باورهای مشترک تاریخی و فرهنگی دارند.

اجرای پروژه هایی برای همکاری دراولویت دو کشوراست. دانشجویان بسیاری درترکیه به تحصیلات خویش ادامه میدهند. تلاش خواهم کرداین میزان راافزایش دهیم. همچنین برارتقای ظرفیت سرمایه‌گذاری وتجارت بین ترکیه وافغانستان تلاش خواهم کرد.

دو کشوردرحوزه نظامی وامنیتی نیزهمکاری دارند. ترکیه به ویژه با اقدامات دوستانه رجب طیب اردوغان، پاکستان را درزمینه حمایت ازافغانستان در جهت مبارزه با تروریزم و برقراری صلح وثبات تشویق میکند.

ترکیه درجهان اسلام نقش بسیارمهمی راایفا وبا تروریزم که تهدیدی برای همه یی کشورهاست مبارزه میکند. همکاری اطلاعاتی دوکشوربه دلیل اینکه ترکیه وافغانستان هردو درخط مقدم مبارزه با گروه‌های تروریستی هستند، بسیار اهمیت دارد

خوشبختانه امروز مشکلی با همسایگان خود نداریم. همانطور که قبلا هم گفتم مردم افغانستان، ترکیه را به صفت کشور مدرن و مسلمان دوست دارند. غذا‌های پخته شده دراینکشوربسیاربه هم شبیه اند.

مردمان ترکیه وافغانستان از گوشت و برنج بسیار استفاده میکنیم. ازسوی دیگرهردو کشوردارای اقلیم  4 فصل منظم بوده و دارای سرزمین‌های کوهستانی هستند. مردم کشور ما همچون مردم ترکیه در صنعت کشت وزراعت مشغول به کار هستند.

مردم افغانستان در زمینه صحت و تداوی احتیاجاتی دارند. صرفاچند شفاخانه مجهز درکشور ما وجود دارد به همین علت اکثرا برای تداوی به ترکیه می‌آیند. امیدوارم شفاخانه های مجهزی همچون شفاخانه ‌های موجود در ترکیه در افغانستان احداث و دوکتوران ترک به افغانستان بروند.

ترکیه و افغانستان در مجامع بین‌المللی از همدیگرحمایت می‌کنند. در نشست اخیر سازمان همکاریهای کشورهای اسلامی نیزمشارکت داشتیم. درسازمان ملل وهمچنین دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیزهمواره از یکدیگر حمایت ‌می‌کنیم.

ترکیه همزمان با عضویت در سازمان ناتو در افغانستان نیز عضو نیروهای بین‌المللی است. از این بابت متشکریم. درکنار این ترکیه سربازان ما را آموزش میدهد ودر حوزه اطلاعاتی نیز بین دو کشور همکاری وجود دارد".

 

 اخبار مربوطه