تاکید غنی بر نیاز اردوی افغانستان به حمایت آمریکا

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، در مصاحبه با تلویزیون سی‌.بی‌.اس نیوز اظهار داشت که بدون حمایت مالی واشنگتن اردوی اینکشوربرای شش ماه نیز مقاومت کرده نخواهد توانست

888524
تاکید غنی بر نیاز اردوی افغانستان به حمایت آمریکا

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، در مصاحبه با تلویزیون سی‌.بی‌.اس نیوز اظهار داشت که بدون حمایت مالی واشنگتن اردوی اینکشوربرای  شش ماه نیز مقاومت کرده نخواهد توانست.

غنی، در مصاحبه با شبکه تلویزیون سی‌.بی‌.اس نیوز گفت: بدون حمایت مالی ایالات متحده آمریکا، اردوی افغانستان برای مدت شش ماه نیز توانایی مقاومت را ندارند.

وی در این مصاحبه همچنین تصریح کرد:

"علیرغم مصارف یک تریلیون دالری آمریکا در افغانستان، امنیت در کابل برقرار نشده است. اوضاع امنیتی در کابل وخیم و سطح ظلم و بی وجدانی در کابل غیرقابل باور است.

بیست و یک گروه و سازمان تروریستی درافغانستان وجود دارند. ده‌ها مهاجم انتحاری ازسوی سازمانهای تروریستی به این کشور اعزام میشوند.

طالبان با انجام اقدامات انتحاری در پایتخت باعث ایجاد شک و تردید در اذهان آن ها نسبت به دولت شده است. مردم در اعتراض به ناامنی در کابل تجمع کردند.

شمار زیادی از نیروهای امنیتی افغانستان طی سال های اخیر توسط گروه های تروریستی کشته شده اند. مبارزه در این زمینه تا برقراری کامل امنیت در افغانستان ادامه خواهد داشت".اخبار مربوطه