کمک‌های طبی ترکیه به مردم افغانستان

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه "تیکا" با همکاری انجمن "دوکتوران بدون سرحد" 218 مریض در افغانستان را معالجه کرد

829768
کمک‌های طبی ترکیه به مردم افغانستان

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه "تیکا" با همکاری انجمن "دوکتوران بدون سرحد" 218 مریض در افغانستان را معالجه کرد

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه "تیکا" با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: با همکاری انجمن " دوکتوران بدون سرحد " 218 مریض در شفاخانه الحیات کابل، پایتخت افغانستان تداوی کردیم.

در این بیانیه همچنین آمده است:

"در همین چارچوب 8 دوکتور متخصص 182 تن مریض را معاینه وبالای 36 تن دیگر را عمل جراحی انجام داده اند.

کیفیت خدمات ارائه شده در این برنامه در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده و باعث رضایت صد‌ها مریض شده است".اخبار مربوطه