سخنگوی داعش در ننگرهار افغانستان کشته شد

درعملیات طیاره های بدون سرنشین آمریکادرولایت ننگرهارافغانستان قاری زاهد سخنگوی گروه تروریستی داعش دراین ولایت به هلاکت رسید

818121
سخنگوی داعش در ننگرهار افغانستان کشته شد

درعملیات طیاره های بدون سرنشین آمریکادرولایت ننگرهارافغانستان قاری زاهد سخنگوی گروه تروریستی داعش دراین ولایت به هلاکت رسید.

به گزراش برخی از رسانه های افغانستان، درحمله هوایی طیاره های  بدون سرنشین آمریکا در منطقه اچین ولایت ننگرهار، قاری زاهد یک تن از سخنگویان گروه تروریستی داعش کشته شده است.

منابع محلی افغانستان همچنین از کشته شدن 2 تن دیگر از اعضای گروه تروریستی داعش در حمله مذکور خبر میدهد.اخبار مربوطه