در هلمند انفجار سهمگینی به وقوع پیوست

در لشکر گاه مرکز ولایت هلمند صدای انفجار مهیبی شهر را به لرزه در آورد

757735
در هلمند انفجار سهمگینی به وقوع پیوست

گذارشات اولیه جاکی از آن است که این انفجار در نزدیکی شعبه کابل بانک رخداده است.

گفته میشود که این حمله انتحاری بوسیله موتر مجهز با مواد انفجاری بیش از جد در پهلوی شهبه کابل بانک در لشکر گاه راه اندازی شده است. شاهدان عینی بیان داشته اند که به تعقیب انفجار صدای فیر های پیهم نیز به گوش رسیده است.

سخنگوی والی هلمند اظهار داشته است که  این حادثه زمانی به وقع پیوسته است که صها تن برای اخذ معاش ماهانه خویش در بانک تجمع کرده بودند، بنا تعداد تلفات ازر رقم داده شده 15 تن بال خواهد بود.

تعداد تلفات جانی این حادثه اسفبار بیشتر از 24 تن بوده و افزون بر 60تن نیز مجروح گردیده اند.

 حادثه به وقت محلی افغانستان حوالی ساعات 12 ظهر بوقوع پیوسته است.

به همین ترتیب مانند سایر شهر های بزرگ افغانستان در این شهر نیز ازدهام مردم زیاد است.اخبار مربوطه