روسای جمهور افغانستان و چین در آستانه دیدار کردند

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با شی جی پینگ همتای چینی خود در آستانه دیدار کرد

749053
روسای جمهور افغانستان و چین در آستانه دیدار کردند

به گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان اشرف غنی با شی‌جین پینگ همتای چینی اش در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در آستانه دیدار و گفتگو کرده است.

دراین دیداردوجانبه پیرامون موضوعات مختلف مانندتداوم وتشدید مشورت‌های سیاسی بین دوکشوردرسطح رهبری وهمچنان تعمیق همکاری‌ درزمینه‌های امنیت، مبارزه با تروریزم، برقراری صلح و ثبات، گسترش روابط اقتصادی و تجاری متقابل تبادل نظر شده است.

رئیس جمهورچین دراین دیدارضمن ابراز مراتب تسلیت و تاثر خود بدلیل تحولات اخیر افغانستان و اعلام همبستگی با دولت و مردم این کشور کرده و تروریزم را دشمن مشترک برای منطقه و جهان دانست.

وی همچنین برگزاری موفقیت‌آمیزکنفرانس صلح"پروسۀ کابل" رابه رئیس‌جمهور افغانستان تبریک گفت.

رئیس‌جمهورافغانستان نیزدرمورد برقراری صلح اظهار داشت: در گذشته مدیریت شفافی برای تأمین صلح داشتیم. اکنون نیز آماده مصالحه با طالبان و صلح با پاکستان هستیم.اخبار مربوطه