آمار رسیده در دقایق اخیر حادثه انفجار امروز چهاراهی زمبق

تعدادکشته شده گان ومجروحین درحملۀ انتحاری خونین درشهر کابل افزایش یافت

742736
آمار رسیده در دقایق اخیر حادثه انفجار امروز چهاراهی زمبق

تعدادکشته شده گان ومجروحین درحملۀ انتحاری خونین درشهر کابل افزایش یافت

اخبار رسیده در دقایق اخیر در مورد تعداد کشته شده گان و مجروحین حادثه حمله انتحاری در چهارراهی زمبق کابل بسیار متفاوت از آمار تاکنون رسیده بوده است.

آژانسهای خبری رویترز و سی ان ان آمار دقیق  کشته شده گان حادثه امروز چهار راهی زمبق را۸۰ تن اعلام داشته و تعدادمجروحین را نیز ۳۵۰ تن به قید رسانیده اند.

 همچنان آزانس خبری پژواک اعلام داشته است که آخرین رقم رسیده در مورد تعداد کشته شده گان 90 تن و تعداد مجروحین را نیز 380 تن قلمداد کرده است.

 از شدت و بزرگی این حادثه بیم آن میرود که تعداد کشته شده گان و مجروحین از این هم بیشتر خواهد شد.

تا به حال مسؤولیت این حملۀ انتحاری را هیچ گروهی به دوش نگرفته‌استاخبار مربوطه