برگزاری کنفرانس افغانستان و چشم انداز سیاسی و امنیتی در منطقه

کنفرانسی با عنوان «افغانستان و چشم انداز سیاسی و امنیتی در منطقه» با حضور معاون وزیر امور خارجه افغانستان، درسالن کنفرانس مرکزمطالعات اوراسیا درانقره برگزار شد

705964
برگزاری کنفرانس افغانستان و چشم انداز سیاسی و امنیتی در منطقه

کنفرانسی با عنوان «افغانستان و چشم انداز سیاسی و امنیتی در منطقه» با حضور معاون وزیر امور خارجه افغانستان، درسالن کنفرانس مرکزمطالعات اوراسیا درانقره برگزار شد.

به گزارش ژیلا محمدخانی خبرنگار خبرگزاری آناتولی، کرزی طی سخنان خود دراین کنفرانس به محورهایی از قبیل «روابط دو جانبه ميان دو كشور»، «موضوعات امنيتی در افغانستان ومنطقه» و«نقش كشورهای منطقه درامرمبارزه با تروریزم» پرداخت و همچنین ضمن ارزیابی این موضوعات، به سؤالات شرکت كنندگان پاسخ داد.

کرزی دراين كنفرانس ضمن اشاره به روابط عالی افغانستان وترکیه گفت: روابط این دو کشور تاریخی دیرینه داردوبر پایه اعتماد متقابل بنیانگذاری شده است.

وی افزود: "درچهل سال اخیر شاهد تحولات زیادی درافغانستان بوده ایم. درطول این سالها ماپیوسته شاهدجنگهایی درکشور بودیم و ترکیه همواره به عنوان کشوری دوست در کنار ما بوده است".

کرزی با اشاره به این که ترکیه با نیروهایش درقالب یکی ازکشورهای عضوناتو مستقردر افغانستان، ازمسئولیتهای بسیار مهمی برخورداراست تاکید کرد که هم اکنون بیش از 800 نیروی ترک در کابل در حال انجام وظیفه هستند.

او همچنین با بیان این که ترکیه درامرآموزش سربازان افغانی نقش شایسته ای را ایفا می کند، اظهار داشت: برخی ازنیروهای امنیتی مجروح ما درترکیه بستری ومعالجه شده اند و ترکیه درامرتعلیم افسران ممتازما دارای سهم بسیار بزرگی است.

کرزی با خاطرنشان کردن این که افغانستان دردوران مبارزه بااشغال اتحادجماهیر شوروی، تلفات سنگینی را متحمل شده است، یادآوری کرد که افغانستان برای رهایی خود از اشغال شوروی بیش از یک میلیون تن شهید داده است.

معاون وزیرامور خارجه افغانستان با بیان این که کشورش به رغم این گذشته خونین، حرکتی روبه پیشرفت داشته وبا کمک دولت های دوست٬ نهادهای دولتی خود را تاسیس کرده است تصریح کرد: با این حال افغانستان هنوزدرپیش روی خودبا مسائل متعددی روبرواست که نیازمند حل و فصل تک تک آنها است.

وی افزود: بزرگترین تهدیدی که در حال حاضر علیه این کشور وجود دارد، تهدید گروه های تروریستی است که از داخل و خارج امنیت افغانستان را تهدید میکنند.

کرزی تصریح کرد: البته تروریزم تنها افغانستان را تهدید نمیکند، بلکه این تهدیدات متوجه تمام جهان است ودرنتیجه وجودآن حملات تروریستی متعددی دردنیا رخ داده که دراین حملات تروریست ها فرقی میان اهداف نظامی و غیرنظامی قائل نشده اند.

اوهمچنین با بیان این که تروریزم برای تمام جهان یک تهدید است، خاطر نشان کرد: "در نظربرخی ازدولت ها٬ تروریستها به تروریست های خوب و بد تقسیم میشوند. آنهایی که به من حمله کنند، تروریست بدوآنهایی که به من حمله نکنند، تروریست خوب هستند. این تقسیم بندی ازنظرما غیرقابل قبول است".

شایان ذکر است که در این کنفرانس سفرا و کاردارهای سفارت های کشورهای مختلف در انقره٬ اساتید دانشگاه ها و همچنین مسئولین رسانه ها حضور داشتند.اخبار مربوطه