امضای پروتوکول همکاریهای تعلیمی و تربیتی دربخش سپورت بین افغانستان وترکیه

دیروز سه شنبه مورخ 24 ام جوزای 1395 پروتوکل همکاریهای تعلیمی وتربیتی بین دانشگاه کستمونوی کشور دوست ترکیه و ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش جمهوری اسلامی افغانستان به امضا رسید

511213
امضای پروتوکول همکاریهای تعلیمی و تربیتی دربخش سپورت بین افغانستان وترکیه

 

دیروز سه شنبه مورخ 24 ام جوزای 1395 پروتوکل همکاریهای تعلیمی وتربیتی بین دانشگاه کستمونوی کشور دوست ترکیه و ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش جمهوری اسلامی افغانستان به امضا رسید.

 82بورس تحصیلی درعرصه های مربیگری ومدیریت ورزش پروتوکول  میان ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و ریاست پوهنتون کستامونو جهت فراهم ساختن زمینه تحصیلات عالی به سویه لیسانس در چارچوب همکاریها با مرکز تدریسات ثانوی تربیت بدنی و ورزش پوهنتون کستمونو، از جانب محمد همایون خیری رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان و پروفیسور دوکتور سید آیدن رییس پوهنتون کستامونو به امضا رسید.

بر بنیاد این پروتوکول به 82 دانشجو زمینه تحصیل در عرصه های مختلف تربیت بدنی فراهم شده و دانشجویان حق دارند همزمان با تحصیل در این پوهنتون، از برنامه های تحصیلی پوهنتون های فارابی، مولانا و ایرسموس نیز مستفید شوند

قرار است سی دانشجو در رشته تربیه معلم تربیت بدنی و ورزش، سیزده دانشجو در برنامه روزانه تربیه مربیان، سیزده دانشجو در برنامه شبانه تربیه مربیان، سیزده دانشجو در برنامه روزانه مدیریت ورزشی و سیزده دانشجو در برنامه شبانه مدیریت ورزشی از جانب ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان به این برنامه معرفی میشوند

صورت در خواست ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، پوهنتون کستامونو آماده است تا در راستای اعمار اماکن ورزشی در افغانستان نیز همکاری تخنیکی کند.

قابل یادکرد است که این پروتوکول در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در شهر انقره در حضورداشت عبدالناصر هوتکی معاون فنی و مسلکی، نظیف الله شاهین رییس ارتباط خارجه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، آقای باتور دوستم مشاور جنبش جوانان و رییس بنیاد دوستم، آقای شجاع الدین کاروان باشی اتشه فرهنگی سفارت، خانم نجیبه اندیشمند سکرتر اول سفارت و مسوول امور فرهنگی و محصلان و آقای مقدس عاصی سکرتر اول و مسوول مالی سفارت افغانستان به امضا رسید.اخبار مربوطه