اوپرا سیون هوایی ایالات متحده امریکا پنتاگون برعلیه طالبان در افغانستان

پنتاگون خبر میدهد که، در سرحد بین افغانستان پاکستان حملات هوایی را جهت هدف قرار دادن ملا اختر منصور لیدر طالبان ترتیب داده اند

495325
اوپرا سیون هوایی ایالات متحده امریکا پنتاگون برعلیه طالبان در افغانستان

 

پنتاگون (وزارت دفاع ایالات متحده امریکا) خبر میدهد که، در منطقه سرحد بین افغانستان پاکستان حملات هوایی را جهت هدف قرار دادن ملا اختر منصور لیدر طالبان ترتیب داده اند.

پیتر کوک سخنگوی پنتاگون در توضیح کتبی خویش چنین به قید رسانیده که، "ملا منصور رهبر فعلی طالبان برعلاوه کابل درسطح افغانستان دراکثر نقط اینکشور به راه اندازی حملات مسلحانه بر علیه مردم بیگناه افغانستان، نیروهای مشترک آن و نیروهای ائتلاف بین المللی باعث راه اندازی حملات مسلحانه تروریستی گردیده است".

در این توضیح کتبی بیان میگردد که: " منصور با ممانعت از نشست های صلح که لیدران طالبان با حکومت افغانستان خواهان آن میباشند ودر نتیجه آن درگیری ها به پان میرسید، گردیه است."

در این توضیح افاده گردیده است که، بعد از کشته شدن ملا عمر رهبر اسبق طالبان و به قدرت رسیدن ملا منصور، این شهص مسئول قتل و کشتار بیرحمانه جمع کثیری از مرامان ملکی و نظامی این کشور میباشد.

در این توضیح کتبی که در مورد کشته شدن ملا منصور در جریان این حملات هوایی اظلاع دقیقی داده نشده، بیان گردیده است که،" نتایح این حملات  تحت برسی قرار دارد."

 اخبار مربوطه