حمله بر علیه طالبان در افغانستان

درنتیجه حملات نیروهای هوایی ایالات متحده امریکا برعلیه طلبان به وسیله طیاره های بدون سرنشین درولایت هلمندافغانستان، 30 طالب به هلاکت رسید

458820
حمله بر علیه طالبان در افغانستان

درنتیجه حملات ترتیب یافته ازجانب نیروهای هوایی ایالات متحده امریکا برعلیه طلبان به وسیله طیاره های بدون سرنشین درولایت هلمندافغانستان، 30 طالب به هلاکت رسید.

محمدرسول ضیای سخنگوی اردوی ملی افغانستان در ولایت هلمند بیان داشته است که، دیروزحوالی ساعات بعدازظهرنیروهای هوایی ایالات متحده امریکا به وسیله طیاره های بدون سرنشین بالای مواضع طالبان دراولوسوالی مارجه ولایت هلمندحمله ترتیب داده است.

ضیایی بیان داشته که نیروهای امریکایی دراولین حمله خویش به تعداد 20 تن از ملیشاهای طالبان رابه هلاکت رسانیده و 7 تن ایشان را نیز مجروح ساخته است.

همچنان سخنگوی میگوید که در دومین حمله هوایی نیروهای امریکایی نیزکه به وسیله بمباردهوایی درمواضع طالبان صورت گرفته به تعداد10 ازاین ملیشاها از پا در آورده شده اند.اخبار مربوطه