عملیات چشمه صلح

مقصد آرامش,
هدف مبارزه علیه تروریزم

اعتراض افغانستان به ایران در رابطه به حمل و نقل...

اعتراض افغانستان به ایران در رابطه به حمل و نقل...

اعتراض افغانستان به ایران در رابطه به حمل و نقل...
افغانستان می گوید ایران خلاف تفاهمنامه دوجانبه حمل و نقلی عمل می کند
محمد الله بتاش، وزیر حمل و نقل و هوانوردی افغانستان در یک نشست خبری مشترک با والی ولایت هرات گفت مقام های ایرانی خلاف تفاهمنامه دوجانبه حمل و نقلی منعقد شده بین دو کشور عمل کرده اند.
به گزارش صدای آمریکا، تفاهمنامه ای که چندی قبل، بین وزارت حمل و نقل و هوانوردی افغانستان و وزارت راه و ترانشپورت ایران به امضاء رسید هر دو طرف را مکلف می ساخت تا قوانین حمل و نقل میان دو کشور را مراعات کنند، و از دریافت های اضافی جلوگیری کنند.
به گفته محمد الله بتاش دولت ایران تحت عناوین مختلف از جمله پول سوخت و اسناد سبز، از رانندگان افغان پول می گیرد.
5


برچسب ها:

اخبار مربوطه