درآتش‌سوزی دریک ساختمان در روسیه، 8 نفر جان باختند

بر اثر آتش‌سوزی در یک مرکز تحقیقاتی در فریازینوی روسیه 8 نفر جان باختند

2155717
درآتش‌سوزی دریک ساختمان در روسیه، 8 نفر جان باختند

وزارت خدمات عاجل روسیه اعلام کرد، آتش‌سوزی در یک مرکز تحقیقاتی در فریازینوی روسیه باعث مرگ 8 تن شد

بر اثر آتش‌سوزی در یک مرکز تحقیقاتی در فریازینوی روسیه 8 نفر جان باختند.

 آتش‌سوزی در طبقه هفتم ساختمان مرکز تحقیقات پلاتان که دستگاه‌های الکترونیکی تولید می‌کند رخ داده و به سرعت به طبقات دیگر سرایت کرد.

تیم‌های آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

 در آتش‌سوزی  8 نفر جان خود را از دست دادند.

وزارت خدمات عاجل روسیه اعلام کرد که 9 نفردرساختمان محصورمانده ویک نفرنیزنجات یافته است.اخبار مربوطه