درگیری مسلحانه در مرز بین روسیه با به اصطلاح جمهوری آبخازیا

یک شهروند به اصطلاح جمهوری آبخازیا در این درگیری جان باخت

2155196
درگیری مسلحانه در مرز بین روسیه با به اصطلاح جمهوری آبخازیا

یک شهروند به اصطلاح جمهوری آبخازیا در این درگیری جان باخت.

 در جریان درگیری مسلحانه در مرز بین روسیه با به اصطلاح جمهوری آبخازیا که استقلال یکجانبه خود را از گرجستان اعلام کرده یک نفر کشته شد.

رابرت کیوت، وزیرداخله ای آبخازیا در گفتگو با خبرگزاری روسی ریا نووستی از وقوع درگیری مسلحانه در مرز با روسیه خبر داد.

کیوت اظهار داشت که یک شهروند به اصطلاح جمهوری آبخازیا دراین درگیری جان باخت.اخبار مربوطه