میزان بالای خودکشی در اردوی آمریکا

در میان علل مرگ سربازان در حال خدمت، میزان خودکشی بلاتر از «آتش دشمن» است

2151917
میزان بالای خودکشی در اردوی آمریکا

در میان علل مرگ سربازان در حال خدمت، میزان خودکشی بلاتر از «آتش دشمن» است

تعداد افرادی که داردوی آمریکا خودکشی کردند بیشترازکسانی بود که براثر«آتش دشمن» جان باختند.

یو اس ای تودی، یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشارایالات متحده آمریکا نوشت درمیان علل مرگ سربازان در حال خدمت، میزان خودکشی بلاتر از «آتش دشمن» است.

یو اس ای تودی تحقیقات آژانس صحی دفاعی را در مورد «علل مرگ‌ و میر در اردوی ایالات متحده» در سال‌های 2014-2019 به دست آورد.

بر اساس این خبر، در این تحقیق آمده است 883 نفر در اردوی آمریکا در مدت مذکور بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده‌اند و تعداد جان‌باختگان بر اثر «آتش دشمن» در همین مدت 96 نفر بوده است.

در این تحقیق اشاره شد با خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و خاورمیانه، تعداد کشته‌شدگان در میدان‌های نبرد کاهش یافت و اشاره شد که تصادفات پس از خودکشی با 814 کشته در مقام دوم قرار دارند.اخبار مربوطه