جایزه "رهبر اندیشه" به پروفیسور تورک

رئیس دانشکده علوم دانشگاه بیلکنت انقره جایزه "رهبر اندیشه" را دریافت کرد

2061359
جایزه "رهبر اندیشه" به پروفیسور تورک
583d7f289f4dd.jpg

رئیس دانشکده علوم دانشگاه بیلکنت انقره جایزه "رهبر اندیشه" را دریافت کرد

پروفیسور دکتر تایفون اوزچلیک، رئیس دانشکده علوم دانشگاه بیلکنت انقره و گروه بیولوژی مولکولی و جنیتیک این دانشگاه، شایسته دریافت جایزه "رهبر اندیشه" که توسط انجمن جنیتیک انسانی آمریکا به تحقیقات جنیتیکی "پیشگامانه" اعطا میگردد، شدند.

تایفون اوزچلیک در مراسم جشن هفتاد و پنجمین سالگرد انجمن جنیتیک انسانی آمریکا که در واشنگتن برگزار شد، جایزه خود را دریافت کرد.اخبار مربوطه