موتر ملی تورکیه در نمایشگاه فرانسه به نمایش گذاشته شد

توگ در نمایشگاه فرانسه، توجه زیادی را به خود جلب کرد

2060895
موتر ملی تورکیه در نمایشگاه فرانسه به نمایش گذاشته شد
togg fransa'da.jpg
undefined

توگ در نمایشگاه فرانسه، توجه زیادی را به خود جلب کرد

موتر ملی و تمام برقی تورکیه، توگ، در نمایشگاه تورکیه که در استراسبورگ فرانسه برگزار شد به نمایش گذاشته شده است.

در نمایشگاهی که بین 3 تا 5 نوامبر در استراسبورگ برگزار می‌شود، فرهنگ و غذای های تورکی و همچنین رقص های محلی منطقه آناتولی معرفی می شود.

توگ که در نمایشگاه تورکیه به نمایش گذاشته شد و بسیاری از شهروندان فرانسوی و تورکیه ای از آن بازدید کردند توجه زیادی را به خود جلب کرد.

بسیاری از بازدیدکنندگان، توگ را که با تکنالوژی آن تحت تأثیر قرار گرفتند، مورد بررسی قرار دادند.

گفتنی است رنگ های توگ تولید تورکیه، از جغرافیای تورکیه الهام گرفته شده است.اخبار مربوطه