جوان مسلمان به دلیل خوردن غذای متعلق به معبد هندوها، کشته شد

جوان 26 ساله توسط گروهی به ستون بسته شده و تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت

2044131
جوان مسلمان به دلیل خوردن غذای متعلق به معبد هندوها، کشته شد

جوان 26 ساله توسط گروهی بهپایه ای بسته شده و تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت

ایثار محمد 26 ساله معلول ذهنی مسلمان که به اتهام "سرقت غذا از معبد" در دهلی نو پایتخت هند مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود جان خود را از دست داد.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، ادعا میشود که محمد غذایی به نام "پراساد" را که هندوها آن را به خدایان خود تقدیم می کردند، دزدیده است.

مقامات پولیس با بیان اینکه این جوان توسط گروهی به پایه ای بسته شده و تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرارگرفته، اظهارداشتند که محمدبه دلیل ناتوانی ذهنی نتوانسته‌است خودرابه مقامات معبدافاده کند.

خانواده محمد با ابراز اینکه محمد را ساعت‌ها شکنجه کرده‌اند وسپس او را در کوچه رها کرده‌اند تا بمیرد، می‌گویند که وقتی او را پیدا کردند همه جای او زخمی بود و مدت کوتاهی پس از انتقالش به خانه توسط همسایه‌، جان باخت.

تصاویری از ضرب و شتم محمد توسط 5 مرد و التماس او برای پایان دادن به این وضعیت، در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

در این رابطه 7 نفر به اتهام قتل بازداشت شدند.

منابع محلی اعلام کردند که این جوان به دلیل خوردن غذا در معبد مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کشته شده است.اخبار مربوطه