گفتگوی تیلفونی اردوغان با نخست وزیر اسپانیا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا گفتگوی تیلفونی انجام داد

2043942
گفتگوی تیلفونی اردوغان با نخست وزیر اسپانیا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا تیلفونی گفتگو کرد.

رئیس جمهور تورکیه با پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا از طریق تیلفون در ارتباط با مناسبات دوگانه  و بعضی از مسایل منطقوی و بین المللی گفتگو کرد

بر اساس اطلاعیه اداره ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه، در این دیدار ماسبات میان دو کشور، همکاری در حوزه صنایع دفاعی، مسائل منطقوی و بین المللی  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.اخبار مربوطه