سیستم خدمات الکترونیکی دولتی تورکیه، ازاکثر کشورهای اروپایی سبقت جست

تورکیه ، با سطح توسعه سیستم  خدمات الکترونیکی دولتی، از اکثر کشورهای اروپایی سبقت جست

2043570
سیستم خدمات الکترونیکی دولتی تورکیه، ازاکثر کشورهای اروپایی سبقت جست

سیستم خدمات الکترونیکی دولتی تورکیه بیشترین افزایش عملکرد دولت الکترونیکی را نسبت به سال 2022 داشته است

کمیسیون اتحادیه اروپا گزارشی با عنوان "ارزیابی سیستم  خدمات الکترونیکی دولتی" 2023 منتشر کرد که سطح دیجیتالی شدن خدمات عمومی در کشورهای اروپایی را با یکدیگر مقایسه می‌کند.

در این گزارش که تحول دیجیتال خدمات عمومی در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، منجمله ایسلند، ناروی، سوئیس، آلبانیا، مونته نگرو، مقدونیای شمالی، صربستان و تورکیه  در دوره جولای تا آگست 2021 و نوامبر تا دسامبر 2022 را ارزیابی می‌کند، خدمات عمومی آنلاین، در 4 عنصر اصلی "کاربرگرایی"، "شفافیت"، "ارائه‌دهندگان اصلی" و "خدمات فرامرزی" مقایسه شد.

در این مطالعه، کشورهایی که از نظر برنامه‌های کاربردی دولتی دیجیتال در اروپا بیشترین موفقیت را داشتند، به ترتیب مالت با 96 امتیاز، استونیا با 92 امتیاز و لوکزامبورگ با 89 امتیاز بودند.

تورکیه  با 81 امتیاز در ردیف دهم قرار گرفت.

درحالی که اوسط 27 کشورعضواتحادیه اروپا 70 امتیاز بود، قابل توجه است که تورکیه عملکرد بسیار بالاتری از حد متوسط را دارد.

سیستم  خدمات الکترونیکی دولتی تورکیه که بیشترین افزایش عملکرد دولت الکترونیک خود را نسبت به سال قبل داشته است، از سال گذشته تا کنون 10 امتیاز افزایش یافته است.

کشورهای مقدونیای شمالی با 35 امتیاز، مونته نگرو با 41 امتیاز و آلبانیا با 45 امتیاز پایین ترین مقام اروپا را به خود اختصاص دادند.

امتیازسیستم خدمات الکترونیکی دولتی آلمان، توسعه یافته ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، 65 امتیاز، فرانسه 70 و ایتالیا تنها 61 امتیاز است.

بدین ترتیب، پیشرفت سیستم  خدمات الکترونیکی دولتی تورکیه ، کشورهای توسعه یافته اتحادیه اروپا را با تفاوت قابل توجهی پشت سر گذاشته است.

علاوه براین،سیستم خدمات الکترونیکی دولتی تورکیه با 99 امتیازدر"کاربر گرایی" که شامل قابلیت استفاده آنلاین، سازگاری با تیلفون جیبی پشتیبانی میشود، مقام سوم را در اروپا کسب کرد.

در حالی که تورکیه  با 93 امتیاز در خدمات اساسی مانند هویت الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، فرم‌های ازپیش پرشده وپست دیجیتال مقام ششم را به خود اختصاص داده است، همچنین با 78 امتیاز در معیارهای شفافیت مانند ارائه خدمات، داده‌های شخصی و طراحی خدمات در مقام ششم اروپا قرار دارد.

در این سیستم در تورکیه ، فرآیند تغییر آدرس به دلیل جابجایی با 94 امتیاز مقام اول را در اروپا به خود اختصاص دادوهمچنین تورکیه  دررابطه با تراکنش‌هایی مانند خدمات صحی، دریافت نوبت شفانه ای و نسخه دکتور با 88 امتیازدرمقام چهارم اروپا قرار دارد.اخبار مربوطه