نجات 180 مهاجر غیرقانونی ازآبهای بحیره ای مدیترانه توسط تورکیه

180 مهاجر غیرقانونی رانده شده توسط گارد ساحلی یونان به آبهای سرزمینی تورکیه، توسط نیروهای گارد ساحلی تورکیه نجات یافتند

2042352
نجات 180 مهاجر غیرقانونی ازآبهای بحیره ای مدیترانه توسط تورکیه

180 مهاجر غیرقانونی رانده شده توسط گارد ساحلی یونان به آبهای سرزمینی تورکیه، توسط نیروهای گارد ساحلی تورکیه نجات یافتند

نیروهای گارد ساحلی تورکیه طی عملیاتی 180 مهاجر غیرقانونی رانده شده توسط گارد ساحلی یونان به آبهای سرزمینی تورکیه را در سواحل اولوسوالی آیوالیک ولایت بالیق‌اسیر از خطر غرق شدن نجات دادند.

این افراد پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت ولایت بالیق‌اسیر منتقل شدند.

همچنین 86 مهاجر غیرقانونی نیز که سوار بر قایق‌های لاستیکی بودند، دستگیر شدند.

گفتنی است، مقابله تورکیه با مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق انسان ادامه دارد.اخبار مربوطه