حریم هوایی نیجریا بر روی طیارات فرانسه بسته شد

بازگشت سیلوین اتی سفیرفرانسه ازنیامی پایتخت نیجریا و ادامه تنش در روابط فرانسه و نیجریا

2041874
حریم هوایی نیجریا بر روی طیارات فرانسه بسته شد

بازگشت سیلوین اتی سفیرفرانسه ازنیامی پایتخت نیجریا و ادامه تنش در روابط فرانسه و نیجریا

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که سیلوین اتی سفیر فرانسه در نیامی پایتخت نیجریا به پاریس باز خواهد گشت.

مکرون اعلام کرد با محمود بازوم رئیس جمهور نیجریا که پس از کودتای نظامی در این‌کشور برکنار شد، گفتگوی تیلفونی کرده است.

رئیس جمهور فرانسه گفت: سیلوین اتی و گروهی دیگر از دیپلمات‌های فرانسوی به کشور باز خواهند گشت و به همکاری نظامی با مقامات نیجریا پایان می‌دهند.

حکومت نظامی درنیجریا که 26 جولای زمام اموردراینکشوررا به‌دست گرفت، 25 اگست سیلوین اتی سفیرفرانسه درنیامی برای ترک کشور48 ساعت مهلت داده ولی سفیرفرانسه نیجریا را ترک نکرده بود.

فرانسه اعلام کرده بود که رژیم نظامی درنیجریا اتوریته‌ای نیست که بتواند ازسفیرفرانسه خواستار ترک کشور شود

بعد ازاین تحول، وزارت امور خارجه نیجریا سی و یک اگست با ارسال یادداشت اعتراض به وزارت امورخارجه فرانسه اعلام کرده بود که مصونیت سیاسی "سیلوین اتی"  لغو شده و از نیجریا اخراج خواهد شد.

پس از ارسال این یادداشت اعتراض در اطراف سفارت فرانسه در نیامی تدابیر امنیتی  اتخاذ شده و به بازرسی موترهای ورودی و خروجی در سفارت از سوی نیروهای امنیتی آغاز گردید.

دراطراف پایگاه هوایی "نیامی 101" نیزکه سربازان فرانسوی درآن مستقرهستند، تدابیرامنیتی افزایش داده شد.

مکرون رئیس جمهورفرانسه پانزده سپتامبر گفته بود که اتی سفیر فرانسه در نیامی به گروگان گرفته شده و به ورود مواد غذایی به سفارت فرانسه اجازه داده نمی‌شود.

در این میان حکومت نظامی نیجریا حریم هوایی خود را بر روی طیارات فرانسه بست.

در اطلاعیه‌ای که از وب سایت آژانس امنیت نیروهای هوایی در آفریقا و مدغاسکار به‌اشتراک گذاشته شد، آمده است: حریم هوایی نیجریا بر روی طیارات خطوط هوایی ایرفرانس و طیارات کرایه شده از سوی فرانسه بسته شد.

براساس این اطلاعیه، به‌غیر از فرانسه، حریم هوایی نیجریا برای کلیه پروازهای تجاری ملی و بین‌المللی باز خواهد بود.

شایان ذکر است: خطوط هوایی ایرفرانس یکی از مهم‌ترین شرکت‌های هوایی که آفریقا را به اروپا متصل می‌کند، درهفته چها روزبه نیامی پایتخت نیجریا برنامه‌های پرواز ترتیب می‌داد.    اخبار مربوطه