گوترش گفت اکنون بیش از هروقت دیگر به اصلاحات نیاز است

منشی عمومی  سازمان ملل متحد گفت که نیاز به اصلاحات با توجه به مشکلات کنونی بیش از هر زمان دیگری واضح است.

2040963
گوترش گفت  اکنون بیش از هروقت دیگر به اصلاحات  نیاز است

منشی عمومی  سازمان ملل متحد گفت که نیاز به اصلاحات با توجه به مشکلات کنونی بیش از هر زمان دیگری واضح است.

آنتونیو گوترش، منشی عمومی  سازمان ملل متحد در نشستی با عنوان "اجلاس آینده" که در حاشیه هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، سخنرانی کرد.

گوترش بااشاره به گزارش"دستورکار مشترک" درخواست خوددرخصوص بازسازی اعتماد و همبستگی بین کشورها را یادآور شد.

گوترش همچنین یادآور شد که در این گزارش به لزوم اصلاح نهادهای چندجانبه در راستای "واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی روز" اشاره شده است.

گوترش با اشاره به نبود سیستم‌های چندجانبه مورد نیاز، در دوره‌ای که با تهدیدها و خطرات موجود مبارزه می‌شود، گفت: "نیاز به اصلاحات واضح‌تر ازهمیشه است."

گوترش گفت که نظم جهانی چندقطبی شروع به شکل گیری کرده است واین وضعیت فرصت‌ها و خطرات جدیدی را به همراه خواهد داشت.

گوترش با اشاره به اینکه جهان چندقطبی همچنین ممکن است تنش، رقابت و شکاف جهانی را افزایش دهد، گفت: "پیمان آینده، قراردادی بین شما و مردم شما خواهد بود."

منشی عمومی سازمان ملل گفت: "چالش‌هایی که ما با آن روبرو هستیم جهانی هستند. ما نیز با راه‌حل‌های جهانی  می‌توانیم با آنها مبارزه کنیم، نه با تشکیل گروه‌های کوچک. تنها بستری که  این مبارزه در آن می‌تواند اتفاق بیفتد، سازمان ملل است."اخبار مربوطه