سازمان ملل متحد موضوع حقوق زنان واطفال در افغانستان را در دستور کار مجمع عمومی قرار داد

سازمان ملل متحد، موضوع حقوق زنان و اطفال افغان را در دستور کار مجمع عمومی قرار داده و پیرامون چالش‌های زنان و کودکان افغان و ممنوعیت آموزش دختران توسط اداره طالبان در افغانستان را بررسی خواهد کرد

2039929
سازمان ملل متحد موضوع حقوق زنان واطفال در افغانستان را در دستور کار مجمع عمومی قرار داد

سازمان ملل متحد، موضوع حقوق زنان و اطفال افغان را در دستور کار مجمع عمومی قرار داده و پیرامون چالش‌های زنان و کودکان افغان و ممنوعیت آموزش دختران توسط اداره طالبان در افغانستان را بررسی خواهد کرد

آژانس اطفال سازمان ملل اعلام کرد که بیش از یک میلیون دختر تحت تأثیر این ممنوعیت قرار دارند، اگرچه تخمین زده می‌شود که 5 میلیون دختر قبل از تسلط طالبان بر افغانستان به دلیل کمبود امکانات و دلایل دیگر از تحصیل بازمانده بودند.

شایان ذکر است، افغانستان تنها کشور جهان است که چنین محدودیت‌هایی برای تحصیل زنان دارد، که نیاز فوری به توجه و اقدام بین‌المللی را برجسته می‌کند.

از سوی دیگر، آمار یونسکو واقعیت تلخی را در افغانستان نشان می‌دهد که در آن تقریباً 80 فیصد از دختران واجد شرایط در سن مکتب، که مجموعاً حدود 2.5 میلیون نفر هستند، از دسترسی به آموزش محروم هستند. همچنین 30 دفیصد از دختران هرگز فرصت حضور در مکاتب ابتدایی را نداشته‌اند.اخبار مربوطه