اتحادیه اروپا به روابط با تورکیه اهمیت فراوانی عطف می‌دارد

ارزیابی گزارش سال 2022 کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد تورکیه در مجمع عمومی پارلمان اروپا

2036898
اتحادیه اروپا به روابط با تورکیه اهمیت فراوانی عطف می‌دارد

ارزیابی گزارش سال 2022 کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد تورکیه در مجمع عمومی پارلمان اروپا

اولیور ورهلی کمیسار اتحادیه اروپا در حوزه گسترش و سیاست همسایگی ضمن تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا به روابط با تورکیه اهمیت فراوانی عطف می‌دارد اعلام کرد: در نتیجه تلاش‌های متقابل دو طرف در زمینه اتحاد گمرکی، تسهیلات در ویزه، انرژی و تکنالوژی و امنیت غذایی پیشرفت‌های سریعی قید شده است.

در مجمع عمومی پارلمان اروپا در بروکسل پایتخت بلجیم، گزارش 2022 ، کمیسیون اتحادیه اروپا پیرامون تورکیه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

اولیور ورهلی کمیسار اتحادیه اروپا در حوزه گسترش و سیاست همسایگی طی سخنانی در این کمیسیون اعلام کرد: روابط با تورکیه برای ما حائز اهمیت فراوانی‌ست. تورکیه به‌ صفت کشور نامزد عضویت کامل در اتحادیه اروپا، هم‌پیمان ناتو و همسایه نزدیک همچنان شریک مهم و کلیدی از نظر تامین امنیت و ثبات در خاورمیانه، قفقاز جنوبی و منطقه  بحیره ای سیاه به‌شمار می‌رود.

ورهلی ضمن اشاره به اینکه اتحادیه اروپا خواهان توسعه روابط متکی بر همکاری و سودمند متقابل است گفت: پتانسیل مهمی برای توسعه روابط با تورکیه در عرصه‌های مختلف اقتصادی، انرژی، مهاجرت و کمک به پناهندگان وجود دارد. در مورد آینده روابط‌‌مان نیازمند دیدگاه مشترک هستیم . برای کسب موفقیت هردوطرف نیز باید تلاش کنند. وحدت گمرکی، تسهیلات در ویزه، تکنولوژی و انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها و امنیت غذایی از جمله مواردی هستند که می‌توانیم در مذاکرات پیرامون آن‌ها به‌سرعت پیشرفت کنیم.

اولیور ورهلی کمیسار اتحادیه اروپا در حوزه گسترش و سیاست همسایگی ضمن ابراز خرسندی از میزبانی تورکیه از پناهجویان که سالیان مدیدی است ادامه دارد تاکید کرد اتحادیه اروپا به حمایت از تورکیه در این زمینه ادامه خواهد داد.

اولیور ورهلی به قرارداد کریدورحبوبات و غله جات اشاره کرده و گفت:  حمایت تورکیه از اوکراین و تمامیت ارضی آن و تلاش‌ها برای احیای قرارداد کریدور غلات که در تامین امنیت جهانی غذا نقش مهمی دارد، موجب امتنان‌خاطر اتحادیه اروپا می‌باشد. اخبار مربوطه