موتر برقی در میدان هوایی سیدنی استرالیا باعث آتش‌سوزی شد

در نتیجه اشتعال یک باتری لیتیوم یونی که از یک موتر لوکس در پارکینگ خارج شده و زیر آن رها شده،  آتش‌سوزی رخ داد

2036496
موتر برقی در میدان هوایی سیدنی استرالیا باعث آتش‌سوزی شد

در نتیجه اشتعال یک باتری لیتیوم یونی که از یک موتر لوکس در پارکینگ خارج شده و زیر آن رها شده،  آتش‌سوزی رخ داد

در آتش‌سوزی در پارکینگ میدان هوایی سیدنی استرالیا در نتیجه آتش گرفتن باتری لیتیوم یون یک موتر برقی، 5 عراده موتر خاکستر شدند.

تیم‌های امداد و آتش نشانی ایالت نیو ساوت ولز و تیم‌های نجات میدان هوایی در آتش‌سوزی مداخله کردند. 

آتش‌سوزی در پارکینگ میدان هوایی سیدنی رخ داده است.

تیم‌ها تشخیص دادند که آتش‌سوزی در نتیجه اشتعال یک باتری لیتیوم یونی که از یک موتر لوکس در پارکینگ خارج شده و زیر آن رها شده، رخ داده است. 

همچنین اعلام کردند که جرقه‌های ناشی از باتری به آن موتر و سپس به 4 عراده موتر پارک شده در نزدیکی سرایت کرده و 5 عراده موتر در آتش‌سوزی به خاکستر تبدیل شده‌اند.

هنوز مشخص نیست که چرا باتری عامل آتش‌سوزی ازموتر خارج شده است.اخبار مربوطه