مقاله تحلیلی روزنامه آلمانی در مورد طیارات بدون سرنشین  تورکیه

روزنامه آلمانی " فرانکفورتر آلگماینه" به موفقیت و پیشرفت صنایع دفاعی تورکیه تاکید کرد

2025797
مقاله تحلیلی روزنامه آلمانی در مورد طیارات بدون سرنشین  تورکیه

روزنامه آلمانی " فرانکفورتر آلگماینه" به موفقیت و پیشرفت صنایع دفاعی تورکیه تاکید کرد

گام‌های استوار و جهش‌گونه تورکیه در صنایع دفاعی کانون توجه مطبوعات آلمانی‌شده است.

روزنامه آلمانی " فرانکفورتر آلگماینه" مقاله تحلیلی پیرامون صنایع دفاعی در حال تقویت تورکیه به‌رشته تحریر در آورد.

در این مقاله ضمن اشاره به اینکه صنایع دفاعی تورکیه بیش از همیشه موفق‌ترشده است تاکید گردید که شمار زیادی از کشورهای جهان خواستار صاحب شدن به طیارات بدون سرنشین  ساخت تورکیه هستند.

در مقاله مذکور آمده است: وقتی سخن از طیارات بدون سرنشین به میان می‌آید، تورکیه که به یک قدرت تکنولوژیکی، نظامی و اقتصادی تبدیل شده، مطرح می‌شود.

در مقاله تحلیلی روزنامه " فرانکفورتر آلگماینه" در پرانتز جداگانه‌ای از موفقیت در ساخت طیارات بدون سرنشین  "بیراقدار تی بی 2"  تمجید و ستایش شده وتاکید گردید که این طیارات بدون سرنشین در نقاط مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند.

در مقاله مذکور ضمن اشاره به اینکه  نمیتوان صنایع دفاعی تورکیه را صرفا به تولید طیارات بدون سرنشین محدود کرد به نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی در استانبول اشاره گردید.

در این مقاله آمده است : بخش صنایع دفاعی تورکیه در پایان ماه جولای همه ساله در این نمایشگاه نشان می‌دهد که چه کارهایی می‌تواند انجام دهد. در این نمایشگاه کلیه تجهیزات مورد نیاز یک اردو به نمایش گذاشته می‌شود.

در مقاله تحلیلی روزنامه " فرانکفورتر آلگماینه" به حضور 1500 شرکت از جمله 800 شرکت خارجی در نمایشگاه بین‌المللی امسال صنایع دفاعی تورکیه در استانبول نیز اشاره گردیده است.اخبار مربوطه