به آتش کشیده شدن قرآن کریم در دنمارک

بار دیگر در کپنهاگن، پایتخت دنمارک قرآن کریم به آتش کشیده شد

2022798
به آتش کشیده شدن قرآن کریم در دنمارک

یکی از اعضای گروه ضد اسلامی ونژادپرست وطن پرستان دنمارکی"؛ قرآن کریم را مقابل سفارتخانه های تورکیه، پاکستان، الجزایر، اندونزیا و ایران در کپنهاگن به آتش کشید

بار دیگر در کپنهاگن، پایتخت دنمارک قرآن کریم به آتش کشیده شد. 

یکی از اعضای گروه ضد اسلامی و نژادپرست "Danske Patrioter وطن پرستان دنمارکی"؛ قرآن کریم را مقابل سفارتخانه های تورکیه، پاکستان، الجزایر، اندونزیا و ایران در کپنهاگن به آتش کشید.

اقدامات تحریک‌آمیز با شعارهای ضد اسلامی با حضور نیروهای پولیس انجام یافت.

فیسبوک بعضی ازویدئوهایی این گروه در رسانه‌های اجتماعی را محدود کرده بود.

درطول دوهفته گذشته، این گروه قرآن کریم را درمقابل سفارت‌های کپنهاگن تورکیه، عراق، مصر، عربستان سعودی و ایران درتاریخهای 4 و7 آگست مقابل سفارتخانه‌های تورکیه، پاکستان، الجزایر، اندونزیا و ایران در کپنهاگن به آتش کشیدند.

اقدامات تحریک‌آمیز این گروه با واکنش وسیع  مسلمانان مواجه شد.

درتاریخ 8 آگست نیز هتک حرمت نسبت به قرآن کریم مقابل سفارتخانه های تورکیه، الجزایر، پاکستان، اندونزیا و ایران در کپنهاگن ادامه یافت.

در حالی که اخیرا حملات علیه قرآن کریم در سویدن و دنمارک تشدید یافته است، بسیاری از کشورها به ویژه تورکیه به این موضوع که این اقدامات تحت حمایت پولیس و با کسب جواز از مقامات ذیصلاح انجام شده است، واکنش نشان دادند.اخبار مربوطه