فخرالدین آلتون: ۱۵ جولای روز تسجیل اعتماد به نفس ملت تورکیه است

فخرالدین آلتون به اهمیت اقدامات انجام شده در مبارزه با تروریزم پس از ۱۵ جولای اشاره کرد

2011552
فخرالدین آلتون: ۱۵ جولای روز تسجیل اعتماد به نفس ملت تورکیه است

رئیس نهاد ارتباطاتی ریاست جمهور تورکیه: ملت تورکیه به کودتاگران ضربه محکمی زدند

فخرالدین آلتون به اهمیت اقدامات انجام شده در مبارزه با تروریزم پس از ۱۵ جولای اشاره کرد

فخرالدین آلتون رئیس نهاد ارتباطاتی ریاست جمهوری تورکیه ابراز داشت که ملت تورکیه در ۱۵ جولای به کسانی که می خواستند کودتا کنند ضربه زدند.

آلتون در برنامه "مصاحبه ویژه ۱۵ جولای" در شبکه تی آر تی خبر که به مناسبت ۱۵ جولای روز دموکراسی و وحدت ملی تهیه و پخش شد، شرکت کرد.

فخرالدین آلتون به اهمیت اقدامات انجام شده در مبارزه با تروریزم پس از ۱۵ جولای اشاره کرده و گفت: "در این دوره هفت ساله، دیدیم که هنگامی که این سازمان تروریستی خیانتکار از دولت و نهادها پاک شد، دولت و نهادهایمان بسیار قوی‌تر شدند. اکنون، مبارزه تورکیه با تروریزم بسیار قوی‌تر است. بسیار موثرتر، با هزینه کمتر و با نتایج بیشترادامه می یابد."

او افزود: "در آن روز، حاکمان در عرصه بین المللی از یک سازمان تروریستی خیانتکار برای تغییر حکومت در تورکیه استفاده کردند. و ملت تورکیه همراه با رهبر خود، ضربه آشکاری به آنها وارد کردند. ضربه خود را به کسانی که می خواستند کودتا کنند، وارد کردند و آنها را از بین بردند."

آلتون با بیان اینکه ملت روز ۱۵ جولای اراده بزرگی از خود نشان دادند، گفت: "مقاومتی که در تاریخ دموکراسی جهان بی‌سابقه است در برابر کودتا به نمایش گذاشته شد. این کشور تاریخ واقعی دارد و در داخل آن تاریخ واقعی، عناصر موسس و قهرمانانی وجود دارد و روز ۱۵ جولای نیز در تاریخ این کشور و وطن جایگاه بسیار ویژه ای دارد."

آلتون با بیان اینکه کسانی که در ۱۵ جولای به شهادت رسیدند، جانبازان و همه کسانی که در آن شب به میدان ها دویدند، قهرمانان قرن تورکیه هستند، سخنان خود را اینگونه به پایان رساند: "قرن تورکیه نام تورکیه‌ای آزاد، کاملا مستقل، تورکیه ای قوی تر و مرفه تر است. قرن تورکیه یک پروژه چشم انداز است. قهرمانان واقعی پشت پرده ظهور قرن تورکیه قرار دارند. وقتی نگاه می کنیم که آنها چه کسانی هستند، میبینیم که همه آنها قهرمانانی که در مقابل کودتای خائنانه ۱۵ جولای ایستاده و مقاومت کردند، بوده اند."اخبار مربوطه