رئیس‌جمهور تورکیه با چارلز میشل رئیس شورای اروپا گفتگوی تیلفونی انجام داد

اردوغان: عضویت کامل تورکیه در اتحادیه اروپا اهمیت استراتژیک برای اروپا دارد

1997126
رئیس‌جمهور تورکیه با چارلز میشل رئیس شورای اروپا گفتگوی تیلفونی انجام داد

اردوغان: عضویت کامل تورکیه در اتحادیه اروپا اهمیت استراتژیک برای اروپا دارد

 رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهورتورکیه اظهارداشت: رفتارمنصفانه با تورکیه درزمینه ای عضویت دراتحادیه اروپا وحمایت ازچشم‌اندازعضویت کامل، افق‌های جدیدی را درروابط با اتحادیه خواهدگشود.

اردوغان با چارلز میشل رئیس شورای اروپا گفتگوی تیلفونی داشت.

بر اساس اطلاعیه اداره ارتباطات ریاست جمهوری، میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا در تماس تیلفونی با اردوغان، انتخاب مجددش به ریاست جمهوری تورکیه را تبریک گفت.

اردوغان دراین دیدارکه مسائل منطقه‌ای نیزموردارزیابی قرارگرفت، تصریح کرد: در راستای عضویت کامل تورکیه دراتحادیه اروپا که ارزش استراتژیک زیادی برای اروپا دارد، توسعه ارتباطات درهمه سطوح با آجندای مشخص و مثبت ضروری است.

رئیس جمهورتورکیه باتاکید براهمیت همکاری دربخش‌های به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی، تضمین آزادسازی ویزه، مدیریت مهاجرت و مبارزه با تروریزم اظهار داشت: رفتار منصفانه با تورکیه و حمایت از چشم‌انداز عضویت کامل، افق‌های جدیدی را در روابط باز خواهد کرد. اخبار مربوطه