اعزام کماندوهای تورکیه به کوساوا

در پی تشدد تنش در کوساوا، کماندوهای تورکیه به درخواست ناتو به این منطقه اعزام شدند

1995480
اعزام کماندوهای تورکیه به کوساوا

در پی تشدد تنش در کوساوا، کماندوهای تورکیه به درخواست ناتو به این منطقه اعزام شدند

بعد از شدت یافتن تنش در کوساوا، کماندوهای تورکیه به درخواست ناتو به این منطقه اعزام شدند.

اولین کاروان قطعه ای  کماندوی تورکیه به کوساوا انتقال داده شد.

پس از تشدید تنش در کوساوا، ناتو از تورکیه درخواست اعزام نیرو کرد.

وزارت دفاع ملی تورکیه به این درخواست پاسخ مثبت داد.

سپس انتقال کماندوهای تورک به کوساوا آغاز شد.

تصاویربه اشتراک گذاشته شده ازجانب وزارت دفاع ملی تورکیه  شامل عکس‌هایی ازکماندوها و برخاستن طیاره ای  حامل آنها بود.

انتقال اولین کاروان قطعه ای کماندویی به کوساوا تکمیل شد.

وزارت دفاع ملی تورکیه  پس از انتقال اولین کاروان قطعه ای کماندو، اطلاعیه جدیدی صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: برای سربازان قهرمان مان در کوساوا در راه حفظ صلح و آرامش آرزوی موفقیت داریم.اخبار مربوطه