سربازاسبق استرالیایی در دوسیه «قتل شهروندان افغانستان» متهم شناخته شد

یکی از محاکم در استرالیا شکایت بن رابرتز اسمیت، سرباز واحد ویژه استرالیایی علیه سه روزنامه به اتهام «افترا» به او در ارتباط به جنایات جنگی در افغانستان را رد کرد

1994484
سربازاسبق استرالیایی در دوسیه «قتل شهروندان افغانستان» متهم شناخته شد

یکی از محاکم در استرالیا شکایت بن رابرتز اسمیت، سرباز واحد ویژه استرالیایی علیه سه روزنامه به اتهام «افترا» به او در ارتباط به جنایات جنگی در افغانستان را رد کرد.

آنتونی بسانکو، قاضی  محکمه ای  فدرال استرالیا شکایت بن رابرتز اسمیت یک سرباز سابق استرالیایی را علیه روزنامه‌های سیدنی مورنینگ هرالد، ایج و کانبرا تایمز که او را به جنایات جنگی متهم کرده بودند، رد کرد.

بسانکو در این زمینه اعلام کرد: گزارش‌‌ این روزنامه‌ها مبنی بردست داشتن بن رابرتز اسمیت در کشتار شهروندان افغانستان تا حد زیادی درست است.

براساس اخبار شبکه «ABC نیوز» استرالیا، او علیه روزنامه‌های مذکور و کارمندان این رسانه‌ها به دلیل تهیه و انتشار اخباری مبنی بر انجام جنایات جنگی در افغانستان به  محکمه  شکایت کرده بود.

این روزنامه‌ها در اخبار در سال 2018 مدعی شده بودند که بن رابرتز اسمیت در سال 2009-2012 هنگام خدمت در هنگ هوایی ویژه استرالیا در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده است.

در بیانیه مرکزعدالت بین‌المللی استرالیا آمده است که  محکمه ای  فدرال به 42 شاهد عینی از جمله 3 تن از افغانستان در رابطه با این ادعاها گوش فرا داده است.

در این بیانیه آمده است که رابرتز اسمیت 44 ساله که اکنون مدیر یک شرکت رسانه‌ای است، به ارتکاب خشونت خانگی و قلدری علیه همکارش نیز متهم شده است.

بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، این دوسیه از نظر رسیدگی به جنایات جنگی توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان، اولین مورد است.

 محکمه حکم داد که رابرتز اسمیت ( ادعا می‌شود مرتکب 6 قتل شده است) مرتکب 4 قتل بوده است.اخبار مربوطه