بازرسی بیش از 1900 کشتی حامل حبوبات و غله جات در چهارچوب ابتکار حبوبات و غله جات بحیره ای سیاه

هماهنگ کننده ابتکار حبوبات و غله جات بحیره ای سیاه سازمان ملل اعلام کرد، بیش از 1900 کشتی حامل 30.5 میلیون تن حبوبات و غله جات بازرسی شدند

1994465
بازرسی بیش از 1900 کشتی حامل حبوبات و غله جات در چهارچوب ابتکار حبوبات و غله جات بحیره ای سیاه

هماهنگ کننده ابتکار حبوبات و غله جات بحیره ای سیاه سازمان ملل اعلام کرد، بیش از 1900 کشتی حامل 30.5 میلیون تن حبوبات و غله جات بازرسی شدند

عبدالله عبدالسامد دشتی هماهنگ کننده ابتکار حبوبات و غله جات بحیره ای سیاه سازمان ملل اعلام کرد، بیش از 1900 کشتی حامل 30.5 میلیون تن حبوبات و غله جات در چهارچوب ابتکار حبوبات و غله جات بحیره ای سیاه بازرسی شدند.

دشتی و نگوزی اوکونجو-ایویلا، رییس عمومی موسسه تجارت جهانی در برنامه "ابتکار حبوبات و غله جات بحیره ای سیاه" که توسط این سازمان برگزار شد، سخنرانی کردند.

دشتی با اشاره به اینکه، بیش از 1900 کشتی را در چهارچوب ابنکار حبوبات و غله جات بحیره ای سیاه بازرسی کردند، گفت، تیم بازرسی 7 روز کار می‌کند. این واقعا کار آسانی نیست.

دشتی با یادآوری اینکه، این ابتکار با میانجیگری سازمان ملل برای دومین بار در اواسط می تمدید شد، تصریح کرد، ابتکارمذکور دردو دوره اول، حمل ونقل 30.5 میلیون تن حبوبات و غله جات و محصولات غذایی از روسیه و اوکراین به 45 کشور را تسهیل کرده، قیمت جهانی مواد غذایی را کاهش داده و ثبات بازارها را تامین کرد.

 اوکونجو-ایویلا نیز گفت، درگیری در منطقه بحیره ای سیاه، جنگ در اوکراین و بحران‌های ناشی از همه‌گیری منجر به بحران در زمینه غذا و انرژی شده است.

 اوکونجو-ایویلا با اشاره به اینکه، بسیاری از اعضای سازمان تجارت جهانی به دلیل قیمت بالای مواد غذایی و مشکل دسترسی به حبوبات و غله جات و کود، علاقه زیادی به این موضوع نشان دادند، اظهار داشت، از نظر دسترسی به مواد غذایی در وضعیت بهتری قرار دارند.

استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل نیز در کنفرانس مطبوعاتی روزانه به کاهش شدید سرعت، به ویژه در ماه می اشاره کرده و گفت، ما نگران کاهش سرعت اجرای ابتکار حبوبات و غله جات بحیره ای سیاه هستیم.اخبار مربوطه