آلمان در تلاش افزایش تعداد پرسونل  نظامی

وزیر دفاع آلمان: برای افزایش تعداد پرسونل  نظامی در نیروهای مسلح کشور به 203 هزار نفر تا سال 2031 تلاش می‌کنیم

1994463
آلمان در تلاش افزایش تعداد پرسونل  نظامی

وزیر دفاع آلمان: برای افزایش تعداد پرسونل  نظامی در نیروهای مسلح کشور به 203 هزار نفر تا سال 2031 تلاش می‌کنیم

بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان گفت برای افزایش تعداد پرسونل  نظامی در نیروهای مسلح آلمان (بوندسوهر) به 203 هزار نفر تا سال 2031 تلاش می‌کنیم. 

او پس از بازدید از دفتر فدرال مدیریت پرسونل  نیروهای مسلح در کلن در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای رسیدن به هدف 203 هزار نفری تا سال 2031 در اردوی  آلمان که 183 هزار نفر پرسونل  دارد تلاش می‌کنند، تاکید کرد که نمی‌دانند در شرایط فعلی می‌توانند به این هدف برسند یا خیر، اما در یک مقطع مشخص باید موضوع پایین یا بالا کشیدن رقم 203 هزار را بررسی کنند.

وزیر دفاع آلمان با اشاره به اینکه پس از پاندمی کرونا تعداد متقاضیان کاهش یافته است و کمبود نیروی واجد شرایط بزرگترین مشکل است، گفت: فرآیند درخواست باید بهبود یابد تا سربازان بیشتری جذب شوند. باید بر زنان و افرادی که مهاجر هستند تاکید بیشتری شود. ما باید به داشتن نیروی متنوع ادامه دهیم. باید در بخش استخدام و حفظ و نگهداری کارکنان نیز  بهبودهایی صورت گیرد.اخبار مربوطه