ازآغاز جنگ تاکنون بیش از 1000 مرکز صحی در اوکراین هدف قرار گرفت

سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که از فبروری 2022 تاکنون در اوکراین بیش از 1000 مرکز صحی هدف قرار گرفته‌اند

1993920
ازآغاز جنگ تاکنون بیش از 1000 مرکز صحی در اوکراین هدف قرار گرفت

سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که از فبروری 2022 تاکنون در اوکراین بیش از 1000 مرکز صحی هدف قرار گرفته‌اند.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد طی نشست خبری روزانه خود اعلام کرد که از فبروری 2022 تاکنون در اوکراین بیش از 1000 مرکز صحی هدف قرار گرفته و این حملات باعث مرگ 240 تن و جراحت مریضان و کارکنان صحی شده است.

سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد که مراکز صحی کارکنان سازمان ملل متحد در اوکراین تقریبان هر روز هدف قرار می‌گیرند.

او با اشاره به اینکه تنها دیروز 3 مرکز صحی در دونتسک هدف قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: حملات به مراکز صحی در دو طرف خط مقدم رخ داد. هر جایی که باشد، حمله به مراکز صحی به منزله نقض حقوق بشردوستانه است.

دوجاریک تصریح کرد که حدود نیمی از مراکز صحی در شرق و جنوب اوکراین عملی نبوده و تا به حال سازمان ملل متحد وشرکای بشردوستانه آن در زمینه صحت عامه به 3 میلیوتن دسترسی داشته اند.اخبار مربوطه