تصمیم اتحادیه اروپا برای افزایش همکاری با غرب بالکان

اوروسلا ووندر لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در مجمع جهانی امنیت براتیسلاوا (GLOBSEC) که در اسلواکیا برگزار شد، سخنرانی کرد

1994044
تصمیم اتحادیه اروپا برای افزایش همکاری با غرب بالکان

نزدیک‌تر کردن بالکان غربی به بازار واحد اتحادیه اروپا، تعمیق یکپارچگی اقتصادی منطقوی، تسریع اصلاحات اساسی و افزایش بودجه قبل از الحاق، حوزه‌های اصلی برنامه رشد اتحادیه اروپا هستند

اتحادیه اروپا تصمیم دارد که با نزدیکتر کردن بالکان غربی به بازار اتحادیه، یکپارچگی اقتصادی را عمیق‌تر و بودجه ارائه شده به این منطقه را افزایش دهد.

اوروسلا ووندر لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در مجمع جهانی امنیت براتیسلاوا (GLOBSEC) که در اسلواکیا برگزار شد، سخنرانی کرد.

ووندر لاین با بیان اینکه برنامه رشد جدیدی را برای بالکان غربی آماده کرده‌اند، اظهار داشت که می‌خواهند پیشرفت این منطقه را سرعت بخشیده، بعضی از مزایای عضویت در اتحادیه اروپا را از قبل برای این منطقه به ارمغان بیاورند.

ووندر لاین گفت: طرح رشدی که امروز پیشنهاد می‌کنیم بر چهار ستون اصلی بنا شده است: نزدیک‌تر کردن بالکان غربی به بازار واحد اتحادیه اروپا، تعمیق یکپارچگی اقتصادی منطقوی، تسریع اصلاحات اساسی و افزایش بودجه قبل از الحاق.

او افزود: هدف مشترک ما تسریع پروسه پیوستن بالکان غربی به اتحادیه اروپا است. برای این منظور، ما اتحادیه خود را به بالکان غربی نزدیکتر می کنیم.

ووندر لاین با یادآوری اینکه اصلاحات خاصی که بخشی از روند الحاق به اتحادیه اروپا هستند، برای اعتماد سرمایه گذاران از اهمیت کلیدی برخوردار است، بر اهمیت سیستم قضایی مستقل و کارآمد، سیستم تدارکات عمومی صحیح و مبارزه با فساد تاکید کرد.

ووندر لاین با تاکید بر اینکه آماده حمایت از بالکان غربی با افزایش بودجه پیش از الحاق هستند، خاطرنشان کرد: منابع تخصیص یافته به کشورهای منطقه باید افزایش داده شوند.اخبار مربوطه