گفت‌وگوی تیلفونی رئیس جمهور تورکیه و نخست وزیر ایتالیا

نخست وزیری ایتالیا در رابطه با تماس تیلفونی جورجیا ملونی نخست وزیر این کشور و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه، بیانیه‌ای  صادر کرد

1994113
گفت‌وگوی تیلفونی رئیس جمهور تورکیه و نخست وزیر ایتالیا

نخست وزیری ایتالیا در رابطه با تماس تیلفونی جورجیا ملونی نخست وزیر این کشور و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه، بیانیه‌ای  صادر کرد

بار اساس انتشار بیانیه نخست وزیری ایتالیا جورجیا ملونی نخست وزیر این کشور و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه، طی تماس تیلفونیگفتگوکردند.

در این بیانیه گفته شده که، ملونی مجدداً انتخاب مجدد اردوغان را به عنوان رئیس جمهور تبریک گفته و هردورهبر بر روابط نزدیک دوجانبه تأکید کرده اند.

همچنان دراین بیانیه گفته شد،  رهبران دوکشوردوست بر اراده قوی در زمینه همکاری برای امنیت مشترک به صفت دو متحد و از سرگیری شراکت قوی در سطح منطقوی، اروپایی و چندجانبه را ابراز داشته اند.اخبار مربوطه